Kwota Netto

Określenie Netto niektórym nastręcza pewnych problemów.
Generalnie należy przyjąć, że występują dwa znaczenia tego pojęcia. W ujęciu z zakresu towaroznawstwa chodzi o masę całkowitą jakiegoś produktu na przykład spożywczego bez ujęcia jego opakowania.
W tym miejscu pojawia się zatem pytanie
Jak obliczyć kwotę netto?
Skupmy się zatem na ujęciu czysto gospodarczym.
Netto oznacza wprost kwotę wymagalną do wypłaty.
W temacie zarobków istnieje wiele kontrowersji wokół tego pojęcia .
Polski system obciążeń uznaje się za zbyt wysoki.
Trudno jednak się z tym twierdzeniem zgodzić w sposób zupełny.
Należy bowiem pamiętać, że odpowiedniki systemu zabezpieczenia społecznego istnieją w każdym kraju, który chce uchodzić za cywilizowany.
Model Bismarckowski ubezpieczeń społecznych odpowiadał bowiem na wiele potrzeb wynikłych, z gwałtownego rozwoju stopnia uprzemysłowienia.
Nie można już było zwłaszcza w tak zbiurokratyzowanym kraju jakim były Prusy, lekceważyć skali wypadków przy pracy oraz braku jakiegokolwiek zabezpieczenia starości.
Podnoszonym zarzutem jest między innymi fakt, że system redystrybucyjny opiera się o pewne założenia demograficzne,które zdają się być wskutek licznych przemian społeczno- gospodarczych uznane za niebyłe. Jednakże kto zbudował system bardziej cywilizowany? Poza Europą praktycznie model niemiecki jest mało znany. Jednak ignorowanie potrzeb zabezpieczenia społecznego może prowadzić do polaryzacji skali problemów społecznych oraz do ich nasilenia. Przykładem tego niech będą Stany Zjednoczone. W kraju tym brak systemu zabezpieczenia społecznego oraz libertańska polityka firm ubezpieczeniowych, doprowadziła do tego iż około 10 % populacji tego kraju nie ma prawa do leczenia. Pokazuje to jak bardzo niebezpieczny społecznie jest trend do usuwania wpływów państwa w różnych dziedzinach życia. To właśnie jest jedną z przyczyn wzrostu poziomu nierówności społecznej. Chodzi tu właśnie o wspomniane nierówności w zdrowiu. Europa natomiast szczyci się swoim poszanowaniem ludzkich praw oraz próbami uczynienia życia jak najlepszym. Odejście od systemu wypracowanego przez lata oznaczałoby kilka kroków w tył. Znamiennym jest tutaj na gruncie polskim wieszczenie upadku ZUS?
Czy owi eksperci zadali sobie jednak kilka kluczowych pytań?
Kto z nich potrafi bezbłędnie prognozować zmiany geopolitycznej sytuacji?
Dla przykładu słynny astrofizyk prof Hawking prognozował na podstawie różnych zmiennych matematycznych zagładę ludzkości około 2100 roku. Eksperci polscy twierdzą, że ZUS miałby upaść około 2040 roku. Jest jednak kilka kluczowych kwestii.
Po pierwsze stan budżetu nie jest aż tak tragiczny. Problemem nie jest brak środków Skarbu Państwa, tylko ich złe wykorzystanie. Bowiem dlaczego w sytuacji braków w systemie ubezpieczeń społecznych, w czasach pokoju,stale wzrasta liczba środków z PKB, które przeznacza się na zbrojenia. Miliardy złotych są inwestowane w sprzęt, czekający na rzekomą wojnę z nieznanym wrogiem. Sprzęt ten stoi niewykorzystany. A problemy pogłębiają się w systemie zabezpieczenia społecznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here