Początki w pisaniu

Pisanie to bardzo dobry sposób nie tylko na łatwy zarobek, ale na zajęcie sobie wolnego czasu przy jednoczesnej frajdzie. Zwłaszcza tyczy się to osób, które lubią pisać i mają lekkie pióro. Często zdarza się, że osoby dobrze piszące i inteligentne, umiejące dzielić się wnioskami oraz posiadające analityczny umysł nie mają drygu i śmiałości do zwięzłych wypowiedzi na forum publicznym. Pisanie tekstów jest więc idealną szansą, aby mogli przekazać swój wartościowy pogląd innym i zachęcić do myślenia. Każdemu z nas przychodzi jednak napisać mniej lub bardziej wartościowy tekst. Od szkoły podstawowej bowiem próbujemy pisać opowiadania, listy, rozprawki, czy opisy na lekcjach języka polskiego. Dla tych, którzy celują bardziej ambitnie, przychodzą trudniejsze teksty, np. na maturze z języka polskiego, a zwłaszcza później na studiach – chodzi tutaj oczywiście o pracę licencjacką i pracę magisterską. Najtrudniejszą kwestią jest sam początek. Każdy zastanawia się jak zacząć opowiadanie, artykuł, list, czy pracę dyplomową, ażeby była ona na temat, zawrzeć w niej wszystkie wątki i zainteresowała czytających. Jest to o tyle istotne, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Nawet jeśli w dalszej części naszego wywodu będziemy dobrze operować słowem, to jest nikła szansa, że ktoś tę część przeczyta, gdyż zrazi się niewłaściwym wstępem. Niedobry początek może sprawić także, że sami pogubimy się przy pisaniu dalszej części naszego tekstu, nagromadzimy zbyt dużą ilość wątków, przez co tekst stanie się zbyt chaotyczny i mało przejrzysty. Zwłaszcza jest to kłopotliwe w przypadku pracy dyplomowej, która zwykle musi zawierać minimum 50 stron. Dlatego też zaleca się niejednokrotnie, aby student wstęp do swojej pracy pisał dopiero na końcu. Wtedy będzie mieć lepszy ogląd na to, co zrealizował i na wnioski, które w swojej pracy przedstawił. Tak samo, jak w przypadku tytułu pracy. Zresztą, nawet wykonawcy muzyczni przyznają, że często tytuł jest tym, co powstaje dopiero na końcu procesu twórczego danego utworu. Jeżeli zaczniemy dobrze nasz tekst, niezależnie, czy będzie to opowiadanie, artykuł, reportaż, czy rozprawka, znacznie łatwiej będzie nam dalszą część rozwinąć. Ważne też, żeby nadmiernie nie mieszać jednego wątku z drugim, ale płynnie do każdego kolejnego tematu przechodzić. Jednak to rozwinięcie pracy zawiera najwięcej detali, ale nie będziemy mieli przy nich dobrej zabawy, jeżeli nie będziemy wiedzieli, o czym pisać i w jaki sposób. To początek, który – mimo że wydaje się najłatwiejszy – sprawia jednak najwięcej problemów, gdyż od niego zależy cała dalsza praca. Dlatego tak ważne jest, aby potrafić swoje pisanie umiejętnie rozplanować, znać swój styl oraz słabe i mocne strony. Dlatego także na początku pisania pracy licencjackiej, czy też magisterskiej, promotorzy często proszą swoich studentów o nakreślenie planu pracy, gdzie wpierw naszkicują swój zarys pracy oraz ustalą ile, będzie ona zawierać rozdziałów, a także, na jaki temat będą poszczególne rozdziały mówić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here