Jak napisać felieton na studiach? Sprawdź!

Miesiąc temu rozpoczął się rok akademicki. Rok akademicki to oprócz zajęć na uczelni zadania lub prace zaliczeniowe dla studentów. Na kierunkach humanistycznych (zwłaszcza na dziennikarstwie) wykładowcy często zadają studentom napisanie felietonu. Felieton ma być świetnym ćwiczeniem na sprawdzenie umiejętności pisarskich. Jak napisać felieton na studiach, aby zaliczyć dany przedmiot i zachwycić swoich kolegów z grupy i wykładowcę? Sprawdź, jak napisać felieton, a na pewno nie pożałujesz!

Zanim wyjaśnimy, jak napisać felieton, musimy wskazać, czym jest felieton. Felieton to jeden z gatunków publicystycznych, który dotyczy najczęściej aktualnych wydarzeń lub problemów. Czasem dotyczy wydarzeń i problemów. Składają się na niego swobodne dywagacje autora, mogące przybrać zabarwienie satyryczne. Zwykle bywa lekki, swobodny, ciekawy, utrzymany w gawędziarskim stylu. Dopuszcza istnienie fikcji literackiej. Felieton wydaje się prosty, jednak w rzeczywistości taki nie jest. To, jak napisać felieton, ma duże znaczenie zwłaszcza dla jego poprawności gatunkowej.

Jak napisać felieton, by był poprawny? Felieton powinniśmy rozpocząć od odszukania tematu. Powinien zaciekawić nas taki temat i skłonić nas do rozważań, dyskusji. Najczęściej wybiera się tematy aktualne, które są nam bliskie lub nas interesują. Kolejną kwestią jest adresat naszego felietonu. Musimy go wybrać, bowiem od tego zależy język felietonu i jego styl. Jest to bardzo ważne – to jak napisać felieton, by go dana osoba zrozumiała, zależy od języka, którego użyjemy w tekście. Dalej, nasz felieton nie może nie mieć celu. Musimy go obrać na samym początku, zanim przystąpimy do pracy. Zastanawiamy się, po co piszemy, dlaczego i czemu ma nasze pisanie posłużyć. Kolejną ważną kwestią, od której zależy to, jak napisać felieton, by był on poprawny, jest nadanie mu odpowiedniej formy, czyli: satyrycznej, logicznej lub emocjonalnej. Tylko od autora felietonu zależy, która forma będzie odpowiednia do przekazania przez niego głównej myśli felietonu. Ponadto felieton potrzebuje zaskakującego, przyciągającego tytułu, wprowadzenia do tematyki felietonu np. wskazanie konkretnej anegdoty, cytatu, aforyzmu, które później w tekście zostaną rozwinięte. I najważniejsze jest to, by wskazać na samym końcu puentę naszych wywodów. Jak napisać felieton, by jego puenta była właściwa? Musimy przejść po kolei w tekście od przedstawienia tematu, argumentów i naszych myśli, aż do podsumowania, którym będzie właśnie ta puenta. Jak więc widzimy, to jak napisać felieton wydaje się proste, a jednak wymaga trochę zachodu i przygotowań autora.

Ostatnią zasadą, którą musimy kierować się przy tym, jak napisać felieton na studiach, jest zapewnienie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Bez tego ani rusz. Nawet najlepsze sposoby na to, jak napisać felieton nam nie pomogą, gdy tekst będzie pełen błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

Podsumowując, to jak napisać felieton na studiach, ma niebagatelne znaczenie. Nie można napisać poprawnego felietonu, nie stosując powyższych reguł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here